Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5401. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest, stran 12124.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 1., 4., 5., 9. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest, 10. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in 4. in 5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), odloka o kategorizaciji cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 81/01) je Občinski svet občine Žirovnica na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
1. člen
4. člen odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 81/01) se spremeni tako, da se črtajo naslednje lokalne ceste:
Zaporedna št. 5. postane zap. št. 4., zap. št. 7. in 8. pa zaporedna št. 5. in 6.
Številka “16.309“, ki navaja skupno dolžino lokalnih cest se nadomesti z “9.450 m“.
2. člen
Iz javnih poti se črtajo naslednje javne poti:
Zaporedne št. od 19 do 81 postanejo zap. št. od 18 do 80.
Zap. št. 83 postane zap. št. 82.
Zap. št. od 85 do 100 postanejo zap. št. od 83 do 98.
Pri javni poti pod za. št. 73 se spremeni potek ceste Breg 16 – Breg 21 v Breg 22 – Breg nove hiše, spremeni se konec ceste Breg 21 v do poljske poti, ter dolžina ceste 100 m v 605 m.
Med javne poti (JP) v naseljih in med naselji se uvrstijo:
Številka “20.494“, ki navaja skupno dolžino javnih poti, se nadomesti s št. “29.499m“.
Številka “36.803“, ki navaja skupno dolžino občinskih cest, se nadomesti s št. “38.949 m“.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-0005/01
Žirovnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost