Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5046. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko, stran 10443.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 7. člena, 12. člena in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 29. redni seji dne 26. 11. 2001 s sklepom št. 359 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
1. člen
Povprečna gradbena cena za M2 koristne stanovanjske površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je na območju Občine Vransko na dan 31. 12. 2001 155.661 SIT ± 5%.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2,0 odstotka od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Vransko znašajo 11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo, 5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča so izračunani na m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno območje Občine Vransko.
5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07/27-01
Vransko, dne 26. novembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost