Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5044. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko, stran 10442.

Na podlagi 26. člena zakona o financiranju političnih strank (Uradni list RS, 62/94, 13/98 - odl. US, 24/99 in 70/00) ter 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 29. redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko
1.člen
Ta odlok določa financiranje političnih strank v Občini Vransko.
2. člen
Višina proračunskih sredstev, namenjena za financiranje političnih strank se določi v proračunu Občine Vransko za vsako posamezno leto.
3. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet, pridobi sredstva iz proračuna Občine Vransko sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
4. člen
Višina zneska za dobljeni glas za posamezno politično stranko je znesek, ki ga kot najvišji možni znesek določa zakon in ne sme presegati zakonsko določenega odstotka sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih podlag.
Znesek se lahko letno poveča za zakonsko določen obseg sredstev.
5. člen
Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50: 100).
Višino sredstev oziroma izračun sredstev, ki pripada posamezni politični stranki, predloži komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poročila občinske volilne komisije.
6. člen
Financiranje političnih strank po tem odloku velja s sprejemom odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2001.
7. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo na osnovi pisnega zahtevka dvakrat letno.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024/01/2001
Vransko, dne 26. novembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost