Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001

Kazalo

4951. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona, stran 10307.

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 21. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99) se 13. točka 7. člena spremeni tako, da se glasi:
“13. Območje zazidalnega načrta Gornja Radgona – sejem (Uradni list RS, št. 22/00)”.
V istem členu se na koncu doda nova 17. točka, ki se glasi:
17. Območje zazidalnega načrta Gornja Radgona – Trate” (Uradni list RS, št. 22/00).
2. člen
V tretji alinei 10. člena odloka se črta del besedila, ki se glasi:
“v okviru obstoječega funkcionalnega zemljišča”.
3. člen
V 12. členu odloka se za prvo alineo doda druga alinea, ki se glasi:
– gradnja čistilnih naprav zmogljivosti do 5.000 PE.
V istem členu se na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
– gradnja ali dogradnja pomožnih objektov za potrebe kmetijske, turistične in športno-rekreativne dejavnosti.
4. člen
V četrtem odstavku 47. člena odloka se črta del besedila, ki se glasi:
“in nezavarovanih”.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-8/99
Gornja Radgona, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost