Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2001 z dne 13. 12. 2001

Kazalo

4950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 10306.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 21. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/00) se v drugem stavku drugega odstavka 2. člena del besedila, ki se glasi “peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “površine katere so glede na samo izvedbo in vrsto gradnje namenjene za izvajanje specifičnih poslovnih, športnih, turističnih ali podobnih dejavnosti, se pa v ta namen najmanj eno leto ne uporabljajo in ne vzdržujejo (neskladnost obstoječega stanja s predvidenim namenom)”.
2. člen
V 11. členu odloka se, v tabeli besedilo “Odlagališča nevarnih odpadkov” in število točk “3000” nadomesti z besedilom “Površine, ki se ne uporabljajo za predvidene namene” in številom točk “1000”.
V istem členu se v tabeli pod naslovom “Parkirišča tovornjakov v tranzitu” številka “2000” nadomesti s številko “3000”.
V istem členu se za a) točko doda nova a1) točka, ki se glasi
“a1) Površine, ki se ne uporabljajo za predvidene namene so površine, katere so glede na samo izvedbo in vrsto gradnje namenjene za izvajanje specifičnih poslovnih, športnih, turističnih ali podobnih dejavnosti, se pa v ta namen najmanj eno leto ne uporabljajo in ne vzdržujejo (neskladnost obstoječega stanja s predvidenim namenom)”.
3. člen
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Nadomestilo se odmeri letno.
Pravne osebe plačujejo nadomestilo v dvanajstih enakih obrokih. Mesečni obroki zapadejo v plačilo vsakega prvega dne v mesecu, plačani pa morajo biti v 15 dneh po zapadlosti. Če je višina letnega nadomestila pri pravnih osebah do 50.000 SIT se nadomestilo plača v enkratnem znesku, ki zapade v plačilo 15. 7., plačano pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
Fizične osebe plačujejo nadomestilo v trimesečnih enakih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v 30 dneh po zapadlosti. Če je višina letnega nadomestila pri fizičnih osebah do 5.000 SIT se nadomestilo plača v enkratnem znesku, ki zapade v plačilo 15. 7., plačano pa mora biti v 30 dneh po zapadlosti.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-06-2/2000
Gornja Radgona, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti