Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4891. Dopolnitev odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi, stran 10184.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na korespondenčni seji občinskega sveta dne 5. 12. 2001 soglasno sprejel
D O P O L N I T E V O D L O K A
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi
1. člen
Dopolni se odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi (Uradni list RS, št. 24/99).
2. člen
Za 5. členom odloka se doda 5.a člen, ki se glasi:
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
– vzdrževanje neprometne turistične signalizacije, vzdrževanje sprehajalnih in kolesarskih poti.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 1310/01-6
Dobrna, dne 5. decembra 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost