Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4383. Sklep o določitvi višine najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Sodražica, stran 8573.

Na podlagi določil pravilnika o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v najem ali zamenjavi nepremičnin v lasti Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 25/01) ter 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi višine najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Sodražica
1. člen
Za poslovne prostore, ki se oddajajo v najem, se določi najemnina v naslednji višini:
a) Osnovna šola Sodražica
Uporaba razredov:                 2.329 SIT/uro
Uporaba dvorane v Sodražici:
– za šport in rekreacijo              2.329 SIT/uro
– za komercialne namene              77.451 SIT/dan
– vsak dodatni dan                23.235 SIT/dan
b) Uporaba prostorov v stavbi
Občine Sodražica, Trg 25. maja 3
Uporaba sejne sobe:
– za dejavnosti, ki so v interesu občine       254 SIT/uro
– v komercialne namene               2.080 SIT/uro
2. člen
Cena pod točko a) ne velja za športno društvo, ki uporablja prostore brezplačno.
Uporabniki, ki se deloma ali v celoti financirajo iz proračuna Občine Sodražica, plačajo za uporabo prostorov pod točkama a) in b), če jih uporabljajo v komercialne namene, 50 odstotkov višine najemnin določenih pod točkama a) in b).
3. člen
Najemnina za poslovne prostore oziroma pogodbena najemnina se valorizira enkrat letno glede na rast življenjskih stroškov.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine izklicnih najemnin za poslovni prostor v stavbi Občine Sodražica z dne 31. 8. 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/01
Sodražica, dne 29. septembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.