Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4379. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2000, stran 8566.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 1/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 15. in 100. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2000 izkazuje:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov      v SIT
– Prihodki              168,176.000
– Odhodki               160,561.000
– Presežek               7,616.000
II. Račun financiranja
– Zadolževanje                 –
– Odplačila dolga                –
– Neto zadolževanje               –
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 7,616.000 SIT se razporedi kot prihodek proračuna za leto 2001.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02-40303-1/00
Sodražica, dne 8. oktobra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.