Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4348. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, stran 8505.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za raziskovalno dejavnost
1. člen
V kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99 in 107/00 se 54.a člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaposlenim v raziskovalnih organizacijah pripada dodatek za delo v raziskovalni dejavnosti v višini 0,60 količnika.«
2. člen
Prva alinea 54.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»- I.–IV. tarifni skupini 0,35«.
3. člen
54.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaposlenim na delovnih mestih, za zasedbo katerih je pogoj izvolitev oziroma reelekcija ustrezni naziv, in na delovnih mestih, ki so zasedena za določen čas na podlagi projektnega financiranja, pripada dodatek v naslednji višini količnika:
– na delovnem mestu raziskovalca in drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,25 dodatek v višini 0,95 količnika;
– na delovnem mestu asistenta z osnovnim količnikom 3,25 dodatek v višini 1,10 količnika;
– na delovnem mestu višjega strokovnega sodelavca in drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,40 dodatek v višini 1,10 količnika;
– na delovnem mestu samostojnega raziskovalca in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,60 dodatek v višini 1,20 količnika;
– na delovnem mestu asistenta z magisterijem, asistenta specialista z osnovnim količnikom 3,60 dodatek v višini 1,35 količnika;
– na delovnem mestu raziskovalca z magisterijem in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 3,80 dodatek v višini 1,30 višine količnika;
– na delovnem mestu strokovnega sodelavca v humanistiki z osnovnim količnikom 3,80, dodatek v višini 1,50 količnika;
– na delovnem mestu višjega raziskovalca in drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,00 dodatek v višini 1,70 količnika;
– na delovnem mestu asistenta z doktoratom, višjega raziskovalno-razvojnega asistenta z osnovnim količnikom 4,00 dodatek v višini 2,00 količnika;
– na delovnem mestu samostojnega raziskovalca z magisterijem in drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,20 dodatek v višini 1,70 količnika;
– na delovnem mestu višjega raziskovalca z magisterijem in na drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,40 dodatek v višini 1,70 količnika;
– na delovnem mestu z osnovnim količnikom 4,70 dodatek v višini 1,80 količnika;
– na delovnem mestu znanstvenega sodelavca, raziskovalno-razvojnega sodelavca, samostojnega strokovnega sodelavca v humanistiki z osnovnim količnikom 4,70 dodatek v višini 2,10 količnika;
– na delovnem mestu z osnovnim količnikom 5,60 dodatek v višini 1,90 količnika;
– na delovnem mestu višjega znanstvenega sodelavca, višjega raziskovalno-razvojnega sodelavca, samostojnega strokovnega sodelavca v humanistiki-specialista z osnovnim količnikom 5,60 dodatek v višini 2,20 količnika;
– na delovnem mestu z osnovnim količnikom 6,80 dodatek v višini 2,00 količnika;
– na delovnem mestu znanstvenega svetnika, raziskovalno-razvojnega svetnika z osnovnim količnikom 6,80 dodatek v višini 2,30 količnika.
Delavcem, ki prejemajo dodatke po tem členu, ne pripadajo dodatki iz 54.a člena in 54.b člena.«
4. člen
Doda se nov 54.g člen, ki se glasi:
»Mladim raziskovalcem pripada dodatek za sodelovanje pri raziskovalnem delu:
– na delovnem mestu mladega raziskovalca z osnovnim količnikom 3,25 dodatek v višini 0,60 količnika;
– na delovnem mestu mladega raziskovalca z magisterijem z osnovnim količnikom 3,60 dodatek v višini 0,65 količnika;
Mladim raziskovalcem, ki prejemajo dodatke po tem členu, ne pripadajo dodatki iz 54.a člena in 54.b člena.«
5. člen
Polovica povečanja dodatkov, navedenih v 1., 2. in 3. členu, pripadajo zaposlenim od 1. novembra 2001, druga polovica pa od 1. decembra 2001 in se izplačujejo po tabeli, ki je sestavni del teh sprememb.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. junija 2001.
Tine Ponikvar l. r.
Predsednik GO SVIZ
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 9. 2001 pod zap. št. 31/8 in št. spisa 121-03-031/94-028.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti