Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

4284. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec, stran 8341.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Žalec na 25. seji dne 4. oktobra 2001 sprejel
S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec se zvišajo za 7% in znašajo mesečno:
-----------------------------------------------------------------------
Vrsta programa                        Cena v SIT
-----------------------------------------------------------------------
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja        62.814
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja        51.987
2. poldnevni program (4–6 ur) za drugo starostno obdobje     46.321
3. poldnevni program (do 4 ure) za drugo starostno obdobje    35.834
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. oktobra 2001 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200/004/96
Žalec, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.