Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

4198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001, stran 8210.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 24/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 26. seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 11/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 435,563.000 SIT in odhodke v višini 504,145.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 68,582.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 819.000 SIT in dana posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 819.000 SIT.
Račun financiranja obsega zadolževanje v višini 15,000.000 SIT in odplačila posojil v višini 818.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 14,182.000 SIT.
Zmanjšanje sredstev na računu proračuna za leto 2001 v višini 53,581.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz preteklih let.”
2. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/01
Žirovnica, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost