Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

1. Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 8042.

Popravek
V aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64/01 z dne 3. 8. 2001, se, v skladu z dogovorom o načinu uresničitve dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00) podpisanem dne 16. 7. 2001, besedilo 4. člena pravilno glasi:
“Strokovnim delavcem v vrtcih pripada dodatek:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu               0,15 količnika
– pomočniku vzgojitelja                     0,15 količnika
Strokovnim delavcem v dijaških domovih pripada dodatek:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu in knjižničarju       0,15 količnika
Strokovnim delavcem v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah pripada dodatek:
– učitelju, svetovalnemu delavcu, organizatorju izobraževanja,
knjižničarju in korepetitorju                  0,15 količnika
– laborantu                           0,15 količnika
Strokovnim delavcem in varuhom-negovalcem v zavodih za usposabljanje otrok z
motnjami v razvoju pripada dodatek:
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu delavcu in knjižničarju  0,15 količnika
– varuhu-negovalcu                        0,15 količnika
Strokovnim delavcem v višjih strokovnih šolah pripada dodatek:
– predavatelju višje šole, inštruktorju, organizatorju
izobraževanja, učitelju športne vzgoje in knjižničarju      0,15 količnika
– laborantu                           0,15 količnika
Delavcem v visokošolskih zavodih pripada dodatek:
– strokovnemu sodelavcu                     0,15 količnika
– laborantu in višjemu knjižničarju               0,15 količnika.
Dodatki iz tega člena in dodatki iz 2. člena se izključujejo.”.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.