Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3774. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje, stran 7264.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. in 133. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je župan Občine Vitanje dne 17. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje
I
Javno se razgrne odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj ureditvenega načrta center Vitanje, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center – Planiranje d.o.o. iz Celja, v februarju 2001, pod št. proj. 484/00.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, med 8. in 13. uro.
Javna razgrnitev traja od 1. 9. 2001 in se zaključi s 30. 9. 2001.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Vitanje.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-01/00
Vitanje, dne 17. avgusta 2001.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost