Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko - za del območja z oznako C 2, stran 5793.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko dne 26. 6. 2001 na 27. seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko – za del območja z oznako C 2
1. člen
Splošne določbe
Prostorsko ureditveni pogoji z oznako PUP Vransko (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/98) se spremeni in dopolni v območju z oznako C 2 – center Vranskega (ob cerkvi) v delu, ki obsega območje župnišča in gospodarskega poslopja župnišča. Preostali del prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko ostane nespremenjen.
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev se nanaša na parc. št. 186/1 in 186/2 k.o. Vransko in gospodarsko poslopje župnišča.
3. člen
Gospodarskemu objektu župnišča je možno prizidati objekt na parc. št. 186/1 in 186/2 k.o. Vransko, namenjen domu starejših občanov v skladu s predhodnimi mnenji in pogoji varstva kulturne in naravne dediščine ter vodno gospodarskimi omejitvami.
4. člen
Detajlni pogoji izgradnje prizidka in prenove gospodarskega objekta župnišča v dom za starejše občane bodo opredeljeni skladno z pogoji in soglasji upravljavcev in na podlagi predhodne prostorske preveritve – lokacijske dokumentacije.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/26-01
Vransko, dne 26. junija 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost