Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2001 z dne 30. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2001 z dne 30. 5. 2001

Kazalo

2425. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2001, stran 4776.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na predlog župana Občine Žalec dne 29. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Žalec ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Žalec za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 4. do 30. 4. 2001.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40304/00001/2000
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.