Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998

Kazalo

2322. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, stran 3720.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
1. člen
V kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94 in 45/96) se 51. člen spremeni, tako da glasi:
“Delavcu, imenovanemu na funkcijo, se h količniku za določanje osnovne plače prišteje količnik
----------------------------------------------------------------
Funkcija               Število zaposlenih
----------------------------------------------------------------
pomočnik direktorja      do 50 od 51 do 250 nad 250
               0,60  0,80     1,00
vodja org. enote nad
50 podrejenih         0,80
vodja org. enote od 15 do
50 podrejenih         0,60
vodja org. enote do 15
podrejenih          0,40"
----------------------------------------------------------------
2. člen
Doda se novi 51.a člen, ki glasi:
“Delavcu, ki je izvoljen v ustrezni znanstveno-raziskovalni ali raziskovalno-razvojni naziv, pripade dodatek:
a) Za raziskovalno in razvojno delo, financirano izven Nacionalnega raziskovalnega programa, dobi 100% dodatek, to je v višini 1,00 količnika, če sodeluje vsaj s 567 urami letno. Če na projektu sodeluje z manjšim številom ur, se dodatek ustrezno zmanjša.
b) Sodelovanje v pedagoškem procesu:
b) Sodelovanje v pedagoškem procesu:
– za mentorstvo štirih ali več magistrantov
oziroma doktorantov                     1,00
– za mentorstvo dveh magistrantov oziroma
doktorantov ali več kot dveh pripravnikov oziroma
specializantov                       0,60
– za mentorstvo dveh pripravnikov
ali specializantov                     0,30
– sodelovanje v pedagoškem procesu
od ene do dveh kreditnih ur                 0,50
– sodelovanje v pedagoškem procesu
od dveh do štirih kreditnih ur               1,00
Dodatki iz tega člena se lahko seštevajo, vendar vsota ne sme presegati koeficienta v višini 1,00.”
3. člen
Dodata se nova 54.d in 54.e člena, ki glasita:
“54.d člen
Zaposlenim na posameznih delovnih mestih, opredeljenih v 54.c členu, se dodatek, opredeljen v tem členu, poveča tako, kot je razvidno iz priložene tabele, ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev.
Povečanje dodatka, ki se zagotavlja iz proračuna za financiranje Nacionalnega raziskovalnega programa, se uveljavlja v naslednjih časovnih obdobjih:
– 10% globalno v oktobru 1998, diferencialno po posameznih delovnih mestih, kot je opredeljeno v tabeli,
– 5% v maju 1999,
– 3% v januarju 2000,
– 3% v juliju 2000.
54.e člen
Dodatek, opredeljen v 54.c členu, se lahko zaposlenim na posameznih delovnih mestih, opredeljenih v 54.c členu, dodatno poveča v primeru, da zavod za tako povečanje s tekočim poslovanjem pridobiva zadostna sredstva iz drugih virov. Možno povečanje dodatka iz drugih virov je razvidno iz tabele in se lahko uveljavi v naslednjih časovnih obdobjih:
– do 5% v marcu 1999,
– do 5% v januarju 2000.”
4. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Za SVIZ – Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije,
Sindikalna konferenca raziskovalnih
organizacij
Predsednik
Janez Stergar, prof. l. r.
Za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Ministrster
dr. Lojze Marinček l. r
Ljubljana, dne 5. junija 1998.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 5. 6. 1998 pod zap. št. 31/4 in št. spisa 121-03-0031/94-007.
TABELA VR: IZRAČUN KOLIČNIKOV ZA PLAČE PO PREDLOGU SPREMEMB KP dejavnosti

--------------------------------------------------------------------------------
          Plače marec 1998 Okt. Mar. Maj  Jan. Jan. Jul. Indeks
                   1998 1999 1999 2000 2000 2000 rasti
Delovna mesta Osnovni Dodatek Skupaj 10%  5%  5%  3%  5%  3%
       količnik po KP     -drž -sami -drž -drž -sami -drž
--------------------------------------------------------------------------------

Redni profesor
Znanstveni svetnik
osnovni količnik  6,80 1,20 8,00 8,64 9,07 9,53 9,81 10,30 10,61 133

Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
osnovni količnik  5,60 1,10 6,70 7,24 7,60 7,98 8,22  8,63  8,89 133

Docent
Znanstveni sodelavec
osnovni količnik  4,70 1,00 5,70 6,27 6,58 6,91 7,12  7,48  7,70 135

Višji raziskovalec
osnovni količnik  4,40 0,90 5,30 5,94 6,23 6,54 6,74  7,08  7,29 138

Samostojni raziskovalec
osnovni količnik  4,20 0,90 5,10 5,71 6,00 6,30 6,49  6,81  7,02 138

Višji predavatelj, asistent s doktoratom
Asistent z doktoratom
osnovni količnik  4,00 0,90 4,90 5,49 5,76 6,05 6,23  6,54  6,74 138

AM/AS
Mladi raziskovalec mag.
osnovni količnik  3,60 0,85 4,45 4,98 5,23 5,49 5,66  5,94  6,12 138

AV
Raziskovalec
osnovni količnik  3,25 0,75 4,00 4,48 4,70 4,94 5,09  5,34  5,50 138

UJ, LE, Predavatelj
Višji strokovni sodelavec
osnovni količnik  3,40 0,80 4,20 4,70 4,94 5,19 5,34  5,61  5,78 138

Sodelavec
Mladi raziskovalec
osnovni količnik  3,25 0,60 3,85 4,31 4,53 4,75 4,91  4,91  5,06 131
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti