Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1782. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata, stran 3101.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 59/99, 70/00, 100/00) 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter sklepa občinskega sveta z dne 29. 3. 2001 je Občinska volilna komisija
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenski krščanski demokrati, SKD v volilni enoti 1, del občine Žalec, ki obsega območje Mestne skupnosti Žalec in Krajevne skupnosti Vrbje to je:
Božena Pintar, rojena, 21. 12. 1955, Ložnica 14, medicinska sestra;
Kandidatka je dne 29. marca 2001 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta občine Žalec.
Št. 00608/0001/98
Žalec, dne 29. marca 2001.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine žalec
Slavko Košenina l. r.