Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001

Kazalo

890. Spremembe in dopolnitve programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Vransko, stran 1481.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), je Občinski svet občine Vransko na 21. redni seji dne 29. januarja 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R O G R A M A
priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko
1
2. člen, drugega odstavka programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 49/00) se spremeni oziroma dopolni:
– v drugi alinei: se za besedico Prapreče doda besedica “Prekopa“,
– v tretji alinei: se za besedico Brode dodata besedici “in Rems“ in za besedico trgovsko doda besedica “stanovanjsko“,
– v šesti alinei: se črta besedilo (S od bazena nameniti za pridobitno dejavnost) in doda besedilo (Podgrad, Tešova, Prvine).
2
5. člen, druga alinea se spremeni tako, da se za besedico “svetu“ doda besedica “predloži“ in besedilo “3 mesecev“ nadomesti z besedilom “1 meseca“.
3
Te spremembe in dopolnitve programa začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/009-1/2001
Vransko, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost