Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2001 z dne 28. 2. 2001

Kazalo

894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru, stran 1483.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 17/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je župan Občine Žalec dne 15. 2. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal RAZVOJNI CENTER, Inštitut za urejanje prostora, d.o.o. Celje pod št. 33/2000 v septembru 2000.
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN namenja površine območja urejanja južno od regionalne ceste II. reda Žalec – Šempeter v osrednjem delu naselja Šempeter gradnji poslovno-stanovanjskega objekta in ureditvi zunanjih površin.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora in v prostorih krajevne skupnosti Šempeter. Javna razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Šempeter dne 14. marca 2001 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in krajevna skupnost Šempeter.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev ZN v času javne razgrnitve, investitor ZN in Občina Žalec pa poskrbita za pripravo predloga sprememb in dopolnitev ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/06/2000 02/02
Žalec, dne 15. februarja 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.