Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000

Kazalo

4417. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča, stran 11145.

Na podlagi 6., 15. in 123. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 4. člena odloka o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 78/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 15. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1. člen
Na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 1999 določi naslednja izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav:
------------------------------------------------------------------
Opis opremljenosti:                Delež komunalnih
(napeljava, označena z *, predstavlja      objektov in naprav
osnovno oz. izhodiščno komunalno      v odvisnosti od osnovne
opremo)                      komunalne opreme
------------------------------------------------------------------
1. Objekti in naprave individualne
komunalne rabe (IKU=4,5%):
a) vodovodno omrežje *                    38,0%
b) fekalna kanalizacija *                  35,0%
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi *                    27,0%
– v izvedbi z zračnimi vodi                  10%
2. Objekti in naprave kolektivne
komunalne rabe (KKU=5,5%):
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki *              65,0%
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov             38,5%
– v makadamski izvedbi                    19,0%
b) javna parkirišča v sklopu ceste *             17,5%
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabrih *             7,0%
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih            3,5%
d) odvodnjavanje javni in prostih površin
v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija) *                  10,5%
------------------------------------------------------------------
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 81/99).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.