Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2000 z dne 17. 11. 2000

Kazalo

4416. Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000, stran 11145.

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Sveta Ana na 15. seji dne 9. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000
1. člen
V odloku o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000 (Uradni list RS, št. 23/00) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Za 1 m2 koristne stanovanjske površine
za celotno območje Občine Sveta Ana znašajo
povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč                  10%
od povprečne gradbene cene
iz 1. točke tega odloka, in sicer
– za individualno komunalno ureditev (IKU)     4,5%
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU)      5,5%
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.