Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3463. Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9161.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter 8. točke 10. člena in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Jama Mala Gora pod Žičico (v nadaljevanju: jama) se razglasi za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljevanju: spomenik) z namenom, da se ohrani njena zgodovinska pričevalnost in izjemna znanstvena vrednost, ki sta brez pravnega varstva ogroženi.
2. člen
Jama se odpira v jugozahodnem skalnem pobočju hriba Žičica nad Mostami, na levem bregu potoka Župnica, na zemljišču s parc. št. 944, k.o. Žirovnica (ZKV, št. 323/99).
V jami in na nasipnem stožcu pred njo je bilo najdenih več odlomkov rimske lončenine, veliko število novcev in votivnih darov, ki dokazujejo, da gre za antično kultno mesto. Objekti te vrste so izjemno redki tudi v širšem slovenskem prostoru.
3. člen
Za jamo in njeno okolico, ki jo določa obseg nasipnega stožca pred njo, velja varstveni režim 1. stopnje, ki določa:
– varovanje spomenika v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
– vsi posegi na spomeniku se morajo podrejati spomeniški pričevalnosti oziroma njenemu izboljšanju;
– kakršenkoli poseg v spomenik je mogoč le z dovoljenjem in pod pogoji, ki jih predpiše pristojni državni javni zavod za varstvo nepremične kulturne dediščine.
Na spomeniku so izrecno prepovedani vsi posegi v zemeljske plasti, pobiranje morebitnih površinskih najdb, uporaba iskalnikov kovin in drugo, razen pod pogoji, ki jih določa 60. člen zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
4. člen
Strokovne naloge v zvezi z varovanjem spomenika opravlja pristojni državni javni zavod za varstvo nepremične kulturne dediščine. Vse spremembe stanja na spomeniku je potrebno javiti temu zavodu.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Pristojni občinski organ mora v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
7. člen
Razglasitev spomenika se na predlog pristojnega občinskega organa v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka vpiše v zemljiško knjigo.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-0001/99
Žirovnica, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost