Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3435. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 9095.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98 in 63/99) se za 104.a členom doda 104.b člen, ki glasi:
»Dodatek za zdravstveno nego se s 1. 5. 2000 in 1. 12. 2000 poveča za količnike kot so opredeljeni v 2. točki dogovora o realizaciji povečanja dodatka za zdravstveno nego, ki je priloga tega aneksa.«
2
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-3/00
Ljubljana, 1. avgusta 2000.
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi
Jelka Černivec l. r.
predsednica
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva
Slovenije
Nevenka Lekše l. r.
predsednica
ZSSS – Sindikat
zdravstva in socialnega skrbstva
Slovenije
Erih Šerbec l. r.
predsednik
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st.
Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.
Zdravniška zbornica
Slovenije
Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 9. 8. 2000 pod zap. št. 58/3 in št. spisa 104-01-003/98-011.