Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1679. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000, stran 4183.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99), 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 20. člena popravka pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2000.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS U.C.2.100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1999 128.773 SIT/ m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo 18.028 SIT na m2 koristne stanovanjske površine od tega:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi 8.113 SIT,
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni) rabi 9.915 SIT.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega naselja Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 65/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0001/00
Žirovnica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost