Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1678. Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica, stran 4182.

Na podlagi 4. člena odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
1. člen
V vaški odbor za naselje Breg se imenujejo:
– Pogačar Leopold, Breg 12,
– Langus Ljubo, Breg 40,
– Benčina Franc, Breg 160.
2. člen
V vaški odbor za naselje Breznica se imenujejo:
– Kokalj Jožef, Breznica 34,
– Jagič Pavel, Beznica 5/a,
– Jamar Franc, Breznica 59.
3. člen
V vaški odbor za naselje Doslovče se imenujejo:
– Pristov Leopold, Doslovče 24/a,
– Božič Viljem, Doslovče 21/a,
– Grad Bernarda, Doslovče 8/a.
4. člen
V vaški odbor za naselje Moste se imenujejo:
– Trojar Branko, Moste 24/a,
– Varl Janez, Moste 28/a,
– Slamnik Jože, Moste 16.
5. člen
V vaški odbor za naselje Rodine se imenujejo:
– Vičar Franc, Rodine 51,
– Mulej Janez, Rodine 10,
– Peljhan Mirko, Rodine 23.
6. člen
V vaški odbor za naselje Selo se imenujejo:
– Žemlja Franc, Selo 32/a,
– Pavlenč Tomislav, Selo 31,
– Vidic Tatjana, Selo 31/a.
7. člen
V vaški odbor za naselje Smokuč se imenujejo:
– Žitnik Marjan, Smokuč 62,
– Blažič Franci, Smokuč 32/a,
– Frelih Jože ml., Smokuč 49.
8. člen
V vaški odbor za naselje Vrba se imenujejo:
– Brejc Marko, Vrba 30/a,
– Toman Janez, Vrba 31,
– Šilar Marjan, Vrba 7/b.
9. člen
V vaški odbor za naselje Zabreznica se imenujejo:
– Rakar Stanislav, Zabreznica 41,
– Dolar Filip, Zabreznica 63,
– Baloh Janez, Zabreznica 23.
10. člen
V vaški odbor za naselje Žirovnica se imenujejo:
– Justin Anton, Žirovnica 87/b,
– Zima Stanislav, Žirovnica 114/a,
– Pogačnik Jože, Žirovnica 87.
11. člen
V skladu s 5. členom odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) prvo sejo vaškega odbora skliče župan občine v roku 20 dni.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06207-0001/00
Žirovnica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.