Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

28. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2003, stran 53.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99), 32. in 33. zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 108. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Beltinci za leto 2003 se začasno financirajo potrebe porabnikov proračuna na podlagi proračuna za preteklo leto, vendar najdalje do 31. 3. 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002. Na področju investicijskih vlaganj se dovoljuje koriščenje sredstev za investicije, ki so bile v proračunu 2002.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2003.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 402-04/02-3
Beltinci, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.