Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

3990. Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o skladnosti plinskih naprav, stran 7898.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) in odredbe o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00) izdaja ministrica za gospodarstvo, po uradni dolžnosti, naslednjo
O D L O Č B O
1
Za potrebe dokazovanja skladnosti naprav in opreme z zahtevami odredbe o plinskih napravah se prizna veljavnost
certifikatom o skladnosti tipa, preskusnim poročilom in drugim listinam o skladnosti, ki so jih v okviru svojih pooblastil izdali organi za ugotavljanje skladnosti, ki so navedeni v seznamu priglašenih organov Komisije Evropske unije za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti po direktivi Evropskih skupnosti o plinskih napravah (90/396/EGS).
Dobavitelj mora na zahtevo pristojnih organov predložiti fotokopije ustreznih listin, ki so jih izdali organi za ugotavljanje skladnosti iz 2. točke ter fotokopijo ustrezne ES-izjave o skladnosti s tipom (EC declaration of conformity to type), ki jo izda proizvajalec, poleg tega pa še slovenski prevod te ES-izjave o skladnosti s tipom, ki jo podpiše pooblaščena oseba dobavitelja.
2
Seznam organov za ugotavljanje skladnosti, ki so na dan izdaje te odločbe priglašeni Komisiji EU, je vsebovan v prilogi te odločbe in je njen sestavni del.
Vpogled v ažuriran seznam iz prejšnje točke je možen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo ter na spletni strani Komisije Evropske unije.
3
Ta odločba velja za vse dobavitelje, ki dajejo na ozemlju Republike Slovenije v promet oziroma v uporabo naprave in opremo, ki morajo izpolnjevati zahteve odredbe o plinskih napravah.
4
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma oziroma do preklica.
Št. 619-61/01-2
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti