Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1852. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 / dopolnjen 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje), stran 4455.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je župan Občine Vitanje dne 25. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje)
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega piana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjenega 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje).
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjenega 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje), ki se razgrinjajo, se nanašajo na organizacijo dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij, namensko rabo prostora, programske usmeritve urbanistične zasnove naselja Vitanje in podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena gradnja, prenova in drugi zahtevnejši posegi.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje) bosta javno razgrnjena v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1 (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 16. ure, ob petkih pa od 7. do 14. ure), trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v Novicah.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
Št. 350-03-01/98
Vitanje, dne 25. aprila 2000.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost