Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1839. Odlok o prenosu strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju komunalne infrastrukture na JP Komunala d.o.o. Sevnica, stran 4441.

Na podlagi 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o prenosu strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju komunalne infrastrukture na JP Komunala d.o.o. Sevnica
1. člen
S tem odlokom se podrobno opredeljujejo strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, katere na področju komunalne infrastrukture opravlja JP Komunala d.o.o. Sevnica, in sicer na območju, kjer opravlja gospodarsko javno službo.
2. člen
Področje komunalne infrastrukture iz tega odloka zajema gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge so:
– načrtovanje, koordinacija in pospeševanje razvoja,
– usklajevanje razvoja z drugimi izvajalci gospodarskih javnih služb,
– priprava razvojnih programov za obnovo, širitev in dopolnitev obstoječih oskrbovalnih sistemov,
– priprava razvojnih programov za vzpostavitev novih oskrbovalnih sistemov,
– koordinacija in vodenje investicij,
– druge naloge, ki jih določi občinski svet.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0017/00
Sevnica, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost