Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

829. Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica, stran 2536.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 14. seji dne 31. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Žirovnica in način poročanja o obračunani in plačani turistični taksi.
2. člen
Na območju Občine Žirovnica se turistična taksa vrednoti v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžne odvajati turistično takso na poseben račun občine najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Do tega roka, morajo občini predložiti tudi poročilo o obračunani in plačani turistični taksi za navedeno obdobje. Poročilo morajo zavezanci oddati na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3.
Poročilo so zavezanci dolžni pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imeli goste na prenočevanju ali ne.
4. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo turistično takso in niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja zakon o pospeševanju turizma.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju Občine Žirovnica, preneha veljati odlok o turistični taksi (Uradni list RS, št. 69/98), ki ga je sprejela Občina Jesenice.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42305-0001/00
Žirovnica, dne 31. januarja 2000.
Župan
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost