Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999, stran 16812.

Občinski svet občine Vransko je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) na 13. redni seji dne 25. 11. 1999 s sklepom št. 114 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999
1. člen
Besedilo 2. člena odloka o proračunu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 66/99) se nadomesti z novim, ki glasi:
Proračun Občine Vransko za leto 1999 znaša 298,530.696,90 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki 298,530.696,90 SIT,
– odhodki 298,530.696,90 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci odhodkov in prihodkov ter računov finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/015-99
Vransko, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost