Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4116. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica, stran 13151.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) in 60. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica
1. člen
S to odredbo se določa razporeditev in trajanje delovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica.
2. člen
Delovni čas se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave ali način njenega dela, lahko župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače, kot je določeno v 3. in 4. členu te odredbe.
3. člen
Delovni čas v občinski upravi traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. ure do 15.30,
– v sredo od 7. ure do 17.30 in
– v petek od 7. ure do 13.30.
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnih mestih:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 15. ure,
– v sredo od 7.30 do 17. ure in
– v petek od 7.30 do 13. ure.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. uro in 7.30, za odhod z dela pa:
– v ponedeljek, torek in četrtek med 15. uro in 15.30,
– v sredo med 17. uro in 17.30 in
– v petek med 13. uro in 13.30.
5. člen
V okviru premakljivega delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj delovnih nalog in način njihovega izvajanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje uredi tajnik občine.
6. člen
Uradne ure v občinski upravi Občine Žirovnica so:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 14. ure do 16.30 in
– v petek od 8. do 12. ure.
7. člen
V sprejemni pisarni občinske uprave so uradne ure:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 14. ure do 16.30 ter
– v petek od 8. do 12. ure.
8. člen
Župan Občine Žirovnica sprejema občane in druge stranke v sredo od 15. do 17. ure.
Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občinske uprave.
9. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 6. in 7. členu te odredbe.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Žirovnica mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih Občinske uprave občine Žirovnica.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08100-0001/99
Žirovnica, dne 6. oktobra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.