Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4076. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji, stran 13048.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 4. člena organizacijskega predpisa Združenja kemijske in gumarske industrije, je Upravni odbor Združenja kemijske in gumarske industrije na seji dne 12. 10. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti članov Združenja kemijske in gumarske industrije.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za ne poslovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sledeče dejavnosti po standardni klasifikaciji:
DG-24   Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
     in umetnih vlaken,
DH-25.1  Proizvodnja izdelkov iz gume,
DH-25.2  Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže na teži blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom.
Poškodba je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga:
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku kot je bil pravilnik sprejet.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
8. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot običajen odpis blaga šteje (kalo, razsip, razbitje in poškodba) odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:
-----------------------------------------------------------------
              SUROVINE
-----------------------------------------------------------------
Oznaka Vrsta surovine                Stopnja v %
-----------------------------------------------------------------
101   Tekoče surovine v cisternah ali kontejnerjih     2,0
102   Lahko hlapne surovine v cisternah ali
    kontejnerjih (organska topila)            4,0
102   Tekoče surovine in topila v sodih do
    vključno 200 l prostornine              3,0
103   Visoko viskozne tekočine               6,0
104   Pastozne surovine                   2,5
105   Trdne surovine v razsutem stanju           1,5
106   Trdne surovine v silosih ali kontejnerjih       0,5
107   Trdne surovine v vrečah                1,0
108   Prašne surovine v razsutem stanju           2,0
109   Prašne surovine v silosih ali kontejnerjih      0,5
110   Prašne surovine v vrečah               3,0
111   Lahke in lepljive praškaste substance
    (aerosil)                       6,0
112   Praškaste aktivne substance              6,0
113   Zelo drage praškaste substance            0,5
114   Barve in laki                     3,0
115   Vitamini                       3,0
116   Ekstrakti in arome                  3,0
117   Mazila oziroma masti                 3,0
118   Parfemska olja                    3,0
119   Droge (korenine, listi)                4,0
120   Plini, potisni plini                 7,0
121   Želatinaste kapsule                  1,0
122   Želatinaste pomožne substance             6,0
123   Barvila                        4,0
124   Surovine za maloserijske dekorativne izdelke     10,0
125   Surovine ki razpadajo na zraku ali višji
    temperaturi (Na-hipoklorit)             15,0
126   Natron papir, dekorativni papir in
    impregniran karton                  2,0
127   Tkanine in netkano blago               1,0
128   Karkase rabljenih gum                 6,0
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
              EMBALAŽA
-----------------------------------------------------------------
Oznaka Vrsta embalaže                Stopnja v %
-----------------------------------------------------------------
201   Plastična embalaža (sodi, vedra, doze,
    plastenke, vreče, folije, pokrovi)          3,0
202   Papirnate vreče, zgibanke               3,0
203   Kartonska embalaža                  3,0
204   Embalaža iz pločevine                 1,5
205   Steklena embalaža                   3,0
206   Etikete, signature, navodila             4,0
207   Alu-folija                      1,0
208   Tube                         1,8
209   Lepila                        1,0
210   Lesena embalaža (palete, zabojniki)          3,0
211   Boks palete                      2,0
212   Potiskana laminatna folija              7,0
213   Lepilni trak                     4,0
214   Embalaža za maloserijske dekorativne izdelke     5,0
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
           IZDELKI, KONČNI IZDELKI
-----------------------------------------------------------------
Oznaka Vrsta izdelka                      %
-----------------------------------------------------------------
301   Izdelki, polproizvodi                 1,0
302   Končni izdelki v razsutem stanju           1,5
303   Končni embalirani izdelki               1,0
304   Trgovsko blago                    1,0
-----------------------------------------------------------------
Predsednik
Upravnega odbora
združenja kemijske in gumarske industrije
Andrej Mesarič, univ. dipl. inž. l. r.