Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3188. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski dom Zabreznica, stran 8606.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94–odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98), 48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 8. seji dne 30. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski dom Zabreznica
1. člen
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Zabreznica se brezplačno prenese lastninska pravica na zemljišču:
– parc. št. 164/2, gasilski dom, lopa, dvorišče, 113 m2, 24 m2, 161 m2,
ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 169 k.o. Zabreznica, ki je splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Jesenice.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču na Jesenicah.
Št. 305-1/99
Žirovnica, dne 30. junija 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost