Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3187. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica, stran 8606.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 10. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 8. seji dne 30. 6. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90), prostorske sestavine družbenega plana občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98) se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega odloka in veljajo na območju nove Občine Žirovnica.
Razlog za spremembe in dopolnitve plana je dopolnitev plana z novimi stavbnimi zemljišči na predlog občanov in drugih predlagateljev za spremembo namembnosti zemljišč.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica vsebujejo:
– tekstualni del plana z dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Žirovnica,
– grafični del plana, ki se nanaša na območje Občine Žirovnica in se sestoji iz kartografske dokumentacije v merilu 1:5.000.
3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica se na območju Občine Žirovnica spremenijo in dopolnijo v kartografski dokumentaciji, tako da se dopolnijo z novimi stavbnimi zemljišči.
4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Jesenice za Občino Žirovnica so na vpogled na Občini Žirovnica in na upravni enoti Jesenice.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 463-59/95
Žirovnica, dne 30. junija 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost