Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3186. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999, stran 8605.

Na podlagi 7. in 12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 20. člena popravka o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 74/98) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 8. seji dne 30. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1999.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po JUS u. C. 2. 100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1998 128.773 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 16.347 SIT na m2 koristne stanovanjske površine:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) 7.360 SIT/m2,
– za komunalne objekte in naprave kolektivne (skupne) rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje) 8.987 SIT/m2.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega:
Naselja: Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba.
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega:
Vsa ostala območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I. ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišče v Občini Jesenice za leto 1998 (Uradni list RS, št. 31/98).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-11/99
Žirovnica, dne 30. junija 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost