Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999

Kazalo

2627. Statutarni sklep Občine Grad, stran 6998.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14,95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Grad na 2. seji dne 16. 1. 1999 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Grad
1. člen
Sedež občine je pri Gradu, Grad 172.
2. člen
Občina Grad ima pečat okrogle oblike, premera 28 mm, z napisom OBČINA GRAD spodaj in z grbom Občine Grad v sredini.
3. člen
Do uveljavitve statuta Občine Grad se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega sveta in zakon o lokalni samoupravi.
4. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Kuzma, ostanejo v veljavi do sprejetja novih.
5. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnevom sprejema na seji občinskega sveta.
Objavi se v Uradnem listu RS.
Št. 2/99
Grad, dne 16. januarja 1999.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.