Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1999 z dne 23. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1999 z dne 23. 6. 1999

Kazalo

2366. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, stran 6221.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 15., 25. in 133. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99), je Občinski svet občine Vitanje na 6. redni seji dne 6. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorksih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87), se 93. člen dopolni, in sicer v naslednjem:
»Tlorisna zazidana površina znaša do 42 m2 z možnim odstopanjem zunanjih dimenzij objekta 1,5 m v vsaki smeri.«
2. člen
Ostalo besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87), ostane nespremenjeno.
Sprememba odloka se nanaša samo na območje Občine Vitanje.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-06/99-09
Vitanje, dne 6. maja 1999.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost