Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2366/24, Stran 1516
Svet Doma upokojencev Postojna na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami; v nadaljevanju ZSV), 34. člena Statuta Doma upokojencev Postojna in sklepa Sveta doma številka 9000-2-1/2024-3-1 z dne 28. 5. 2024 objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
zavoda Doma upokojencev Postojna (m/ž) 
Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in posebne pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami), in sicer:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena ZSV, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV ali visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Izbrani kandidat bo imenovan za čas trajanja mandata 5 let, s pričetkom 24. 10. 2024.
K pisni prijavi je potrebno priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (notarsko overjeno potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV, potrdilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga bo moral v primeru imenovanja opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja),
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku ter
– program dela in razvoja Doma upokojencev Postojna in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega za mandatno obdobje 5 let.
Kandidat/ka mora priložiti izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi/njeni osebni podatki javno obravnavajo na seji Sveta doma in v kolikor bo kandidat/ka izbran posredujejo za mnenje Občini Postojna in za soglasje pristojnemu ministrstvu.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave na razpis v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov: Svet Doma upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja«.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v postopek izbire kandidata.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma upokojencev Postojna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti