Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Št. 430-12/2024-3150-13 Ob-2392/24, Stran 1515
Na podlagi 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZEKom-2), 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – upb., 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23; v nadaljevanju ZIPRS), 8. člena Uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij (Uradni list RS, št. 127/23; v nadaljevanju: uredba), 3. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, Uredbe (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Različica 4.2.2 z dne 12. 12. 2022 (dostopen na spletni strani: https://evropskasredstva.si/app/ uploads/2022/12/Program-EKP-2021-2027-v-Sloveniji- -sprejeta-verzija-12. 12. 2022_SFC-razlicica_1_2.pdf) in Sklepa o začetku postopka in imenovanju razpisne komisije javnega razpisa št. 430-12/2024-3150-1 z dne 17. 4. 2024; Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja
spremembo 
Javnega razpisa za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil (JR PWAS) 
V Javnem razpisu za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil (JR PWAS) (Uradni list RS, št. 42/24, v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 11 Dodatne informacije spremeni četrti odstavek tako, da se po novem glasi:
»Vprašanja je možno posredovati najpozneje do 11. 6. 2024 do 12. ure, zadnji odgovori s strani ministrstva pa bodo objavljeni najpozneje do 13. 6. 2024 do 12. ure. Če bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani spraševalcu niti objavljeni.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti