Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

Ob-2169/24, Stran 1139
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Pravilnika o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Celje ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024 (Uradni list RS, št. 126/23) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2024 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2024, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 in Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 in Pravilnikom.
Sredstva v višini 100.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2024 in se bodo razdelila za naslednje ukrepe:
DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU:
VIŠINA SREDSTEV
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
56.000,00 EUR 
13.500,00 EUR
UKREPI DE MINIMIS
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
20.000,00 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE:
UKREP 8: Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva 
UKREP 9: Sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva
4.000,00 EUR 
 
6.500,00 EUR
Rok za oddajo vlog: 31. 5. 2024.
Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: do 27. 9. 2024.
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2024, pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev in ostala dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.si/
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti