Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

D 538/2023 Os-1065/24, Stran 745
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 18. 8. 2023 umrlem zapustniku Borisu Kastivniku, oče Bogomir Kastivnik, roj. 24. 1. 1951, EMŠO: 2401951500161, drž. Republike Slovenije, upokojenec, nazadnje stan. Navrški Vrh 3C, Ravne na Koroškem.
Po podatkih strank je zapustnik Boris Kastivnik (v nadaljevanju: zapustnik) sklenil eno zakonsko zvezo z zap. vdovo Bernardo Kastivnik. Iz te zakonske zveze izhajata zap. hči Jasna Kastivnik in zap. sin Mitja Kastivnik. Drugih potomcev kot posvojencev zapustnik ni imel.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi dedovanje na podlagi določb Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), po katerem so prišli v poštev kot potencialni zakoniti dediči prvega dednega reda zap. vdova Bernarda Kastivnik, zap. hči Jasna Kastivnik in zap. sin Mitja Kastivnik – vsak do 1/3 zapuščine. S pisnimi dednimi izjavami, datiranimi z dne 3. 11. 2023 (list. št. 139, 140 in 141), so se zap. vdova Bernarda Kastivnik, zap. hči Jasna Kastivnik in zap. sin Mitja Kastivnik dedovanju odpovedali. Zato je nastopilo dedovanje v drugem dednem redu.
Zapustnikova starša, tj. zap. oče Bogomir Kastivnik, ki je umrl pred zapustnikom leta 1983 in zap. mati Marta Kastivnik, ki je umrla pred zapustnikom leta 2021, sta poleg zapustnika imela še dva skupna potomca, ki sta: zap. brat Danilo Kastivnik in zap. sestra Danica Brložnik.
Drugih potomcev ali posvojencev zapustnikova starša nista imela.
Zaradi navedenega sta prišla v poštev kot potencialna zakonita dediča drugega dednega reda zap. brat Danilo Kastivnik in zap. sestra Danica Brložnik – vsak do 1/2 zapuščine. S pisno dedno izjavo z dne 20. 11. 2023 (list. št. 168) se je zap. sestra Danica Brložnik dedovanju odpovedala. S pisno dedno izjavo z dne 22. 11. 2023 (list. št. 169) se je zap. brat Danilo Kastivnik dedovanju odpovedal. Zaradi navedenega je nastopilo dedovanje v tretjem dednem redu.
Starši zap. matere Marte Kastivnik, tj. ded Feliks Gradišnik, ki je umrl pred zapustnikom leta 1947 in babica Ljudmila Gradišnik, ki je umrla pred zapustnikom leta 1969, sta poleg zapustnikove matere Marte Kastivnik zapustila še dva skupna potomca, tj. zap. teto in strica, ki sta: pok. zap. stric Ernest Gradišnik, ki je umrl pred zapustnikom 2016 leta in ni zapustil nobenih potomcev in pok. zap. teta Ljudmila Ocepek, ki je umrla pred zapustnikom leta 2017 in je zapustila enega potomca, ki je: zap. bratranec Miran Ocepek.
Poleg naštetih potomcev zap. ded in babica po materini strani nista imela nobenih drugih potomcev.
Starši zap. očeta Bogomirja Kastivnika, tj. ded neznanega imena in priimka, ki je umrl pred zapustnikom neznanega leta, in babica Marija Kastivnik, ki je umrla pred zapustnikom leta 1951, poleg zapustnikovega očeta Bogomirja Kastivnika nista zapustila nobenih drugih potomcev.
Zaradi navedenega je prišel v poštev kot potencialni zakoniti dedič tretjega dednega reda zap. bratranec Miran Ocepek – do celote zapuščine. S pisno dedno izjavo z dne 6. 12. 2023 (list. št. 181) se je zap. bratranec Miran Ocepek dedovanju odpovedal.
Zaradi navedenega dedičev v obravnavanem primeru ni.
Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 3. 1. 2024 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti