Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 843-5/2024-12-DGZR Ob-1823/24, Stran 737
Na podlagi 134. člena Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 – popr., 25/00, 38/01, 66/06), Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja
javni poziv 
k predložitvi vlog za imenovanje izvajalcev tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč 
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vabi k sodelovanju fizične osebe, gospodarske družbe ter samostojne podjetnike, ki bodo imenovani za izvajalce tehničnih preizkusov zaklonišč in izvajalce kontrolnih preizkusov zaklonišč.
Vloga za imenovanje za izvajalce tehničnih in kontrolnih pregledov zaklonišč mora vsebovati:
– vrsta pregleda, za katerega se vlagatelj prijavlja (tehnični pregled, kontrolni pregled);
– naziv gospodarske družbe, zavoda ali samostojnega podjetnika in njegov naslov – sedež;
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra oziroma overjena fotokopija priglasitvenega lista s.p.), iz katerega mora biti razvidna dejavnost za opravljanje tehničnih in kontrolnih pregledov zaklonišč;
– ime in priimek ter stalno bivališče oseb – strokovnjakov, ki bodo kot izvedenci opravljali tehnične in kontrolne preizkuse zaklonišč z navedbo vrste zaposlitve pri vlagatelju;
– dokazila o strokovni usposobljenosti strokovnjakov z navedbami referenc;
– izpolnjevanje pogojev za opravljanje poklicnih nalog, ki jih ureja Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US);
– cenik storitev, iz katerega naj bo razvidna končna bruto cena tehničnega pregleda zaklonišča, izvedenega po Navodilu o ugotovitvah tehničnega preizkusa zaklonišča oziroma bruto cena kontrolnega pregleda zaklonišča, izvedenega po Navodilu o ugotovitvah kontrolnega preizkusa zaklonišča z vsemi vključenimi stroški.
Rok za predložitev vlog je 15 dni od objave poziva v Uradnem listu RS.
Naslov za pošiljanje vlog: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom lahko dobite na tel. 01/47-13-297, vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti