Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

Kazalo

Št. 900-0007/2024-4 Ob-1789/24, Stran 727
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na podlagi 32., 33., 34., in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJSP) in 32., 33. in 34. člena Statuta Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane ter sklepa Sveta zavoda z 19. redne seje, z dne 14. 3. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– imajo ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– kandidati z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, z 5 let delovnih izkušenj, oziroma kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno-varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v Europassu, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po njegovi objavi. K prijavi kandidati priložijo tudi osnutek vizije-programa dela zavoda za obdobje 5 let ter potrdilo pristojnega organa o nekaznovanju, oziroma podpisano izjavo. Prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo vizijo oziroma programske usmeritve za delovanje doma za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku, določenem z zakonom. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Mandat direktorja traja pet let, predviden začetek dela je 1. 8. 2024.
Z imenovanim kandidatom bo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas trajanja mandata.
Prijave pošljite na naslov: Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za direktorja«.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti