Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1714/24, Stran 634
Svet zavoda Dijaškega doma Poljane na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer:
1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. da predloži svoj program vodenja dijaškega doma.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati-ke, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole oziroma zavoda ter biti usposobljeni za delo z računalnikom.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. september 2024. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas mandata.
Kandidati-ke pošljejo prijavo s priporočeno pošto v roku 12 dni od objave tega razpisa, najkasneje do 3. 4. 2024, na naslov: Svet zavoda, Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja-ico«. Popolne pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja in s priloženimi kopijami vseh dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnima potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilom o nekaznovanosti, ter potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, in potrdilo pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku, vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne smejo biti starejša od 15 dni.
Kandidati-ke posredujete tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.
Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesecev od objave razpisa.
Svet zavoda Dijaškega doma Poljane 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti