Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1702/24, Stran 632
Svet zavoda JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi sklepa št. 5, ki je bil sprejet na seji sveta zavoda, dne 5. 3. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidat/-ka mora imeti vodstvene izkušnje, pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda: najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu*, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku**) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
*Ravnateljski izpit ni obvezen. Kandidat/ka si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
**Potrdili Ministrstva za pravosodje in sodišča ne smeta biti starejši od 30 dni.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti