Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 012-111/15-2024 Ob-1701/24, Stran 632
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. na podlagi 22. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice 
javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– 7. raven izobrazbe (2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ali njej ustrezno izobrazbo, pridobljeno po starejših študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, oziroma izobrazbo, pridobljeno po starejših študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, skupaj s končanim študijskim programom za pridobitev specializacije),
– najmanj 10 let delovne dobe na delovnem mestu z zahtevano izobrazbo, navedeno v prejšnji alineji, od tega najmanj 5 let vodilnih ali vodstvenih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
– poznavanje področja letalstva,
– da v zadnjih 6 mesecih ni imel/a funkcije v politični stranki, na katero je bil/a voljen/a ali imenovan/a,
– da ne opravljajo funkcije, ki je po ZintPK nezdružljiva s članstvom v poslovodstvu gospodarske družbe in niso take funkcije opravljali v preteklih šestih mesecih,
– da Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev integritete s pravnomočnim aktom, kot jo opredeljuje ZintPK,
– da nikoli ni bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje s področja gospodarskega kriminala ali mu/ji ni bila pravnomočno dosojena odškodnina za poslovno škodo v povezavi s funkcijami v organih nadzora ali vodenja v gospodarskih družbah.
Izbrani/a kandidat/ka bo moral/a pridobiti dovoljenje za gibanje skladno z Zakonom o letalstvu.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a na funkcijo direktorja za obdobje 5 let in bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas, ki je enak času opravljanja funkcije direktorja/ice.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– Europass življenjepis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih posebnih pogojev,
– fotokopijo potrdil o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga za namen zaposlitve izda Ministrstvo za pravosodje in ni starejše od 3 mesecev (oziroma potrdilo predložijo najkasneje na razgovoru, če bodo nanj vabljeni),
– izjavo, da v zadnjih 6 mesecih ni imel/a funkcije v politični stranki, na katero je bil/a voljen/a ali imenovan/a, da ne opravlja funkcije, ki je po ZintPK nezdružljiva s članstvom v poslovodstvu gospodarske družbe in ni take funkcije opravljal/a v preteklih šestih mesecih, da zanj/o Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev integritete s pravnomočnim aktom, kot jo opredeljuje ZintPK ter da ni bil/a nikoli pravnomočno obsojen/a za kaznivo dejanje s področja gospodarskega kriminala ali mu/ji ni bila pravnomočno dosojena odškodnina za poslovno škodo v povezavi s funkcijami v organih nadzora ali vodenja v gospodarskih družbah,
– program razvoja področja dejavnosti javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo do vključno 2. 4. 2024 do 10. ure na elektronski naslov: razpis-direktor@kzps.si. Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov in telefonsko številko za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti