Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 1003-17/2024-31860/1 Ob-1700/24, Stran 631
Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 17/22, 163/22 – ZDOsk-A, 18/23 – ZDU-1O, 25/23, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljevanju: ZSV), 25. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod in sklepa 2. redne seje sveta zavoda, z dne 26. 2. 2024 in sklepa 1. korespondenčne seje z dne 4. 3. 2024, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod 
Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 58. členu ZSV, in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva
ali
– ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva
in
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje;
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Ne glede na pogoj iz druge alinee je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Direktor/direktorica bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah kandidati/ke pošljejo, priporočeno po pošti, na naslov: Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«, v roku 10 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta zavoda, Larisi Vodeb, na elektronskem naslovu: vodeb.lara@gmail.com.
Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti