Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1698/24, Stran 630
Na podlagi 32. do 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 33. in 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Mestne občina Velenje številka 9/2019) in 33. člena Statuta Lekarne Velenje, razpisna komisija Sveta zavoda Lekarne Velenje, sprejeta na 14. redni seji Sveta zavoda dne, 7. 3. 2024, razpisuje naslednje delovno mesto
direktor (m/ž) 
Kandidat/ka mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima izobrazbo magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in licenco za opravljanje lekarniške dejavnosti,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– predloži program razvoja zavoda.
Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Rok za prijavo kandidatov je 8 dni od dneva objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– življenjepis, iz katerega izhajajo izkušnje s področja vodenja in upravljanja ter 5 let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– izjava, da:
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda, 
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, 
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ni starejši od 30 dni,
– program razvoja zavoda,
pošljejo kandidati/ke najkasneje v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Lekarna Velenje »Razpisna komisija«, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet zavoda Lekarne Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti