Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 909-17/2024 Ob-1683/24, Stran 628
Svet Centra za socialno delo Maribor, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 in naslednji) in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Maribor, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž) 
Centra za socialno delo Maribor 
1. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, 25. členu Statuta Centra za socialno delo Maribor ter veljavni sistemizaciji:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj za visoko ali univerzitetno izobrazbo ali
– ima višjo strokovno izobrazbo določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– ima opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva,
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha,
– predložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
2. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis ter opis poklicne kariere z morebitnimi referencami, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov: Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor (Svet CSD Maribor), v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico – ne odpiraj«.
5. Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za socialno delo Maribor ne bo obravnaval.
6. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
7. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsedniku Sveta Centra za socialno delo Maribor, na elektronskem naslovu: andreja.tadina@gov.si ali na tel. 02/250-65-80.
Svet Centra za socialno delo Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti